هشدار و توصیه های آتش نشانی درباره گازگرفتگی با مونوکسید کربن

هشدار و توصیه های آتش نشانی درباره گازگرفتگی با مونوکسید کربن

سید جلال ملکی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: کاهش هوا و برودت هوا موجب افزایش استفاده از وسایل گرمایشی می شود و این امر احتمال وقوع گازگرفتگی با مونوکسید کربن را افزایش می دهد. چنانچه شهروندان در این روزها نسبت به روشن کردن وسایل گرمایشی خود اقدام کنند؛ اما