آموزش محاسبه محیط و مساحت مربع + فرمول و مثال

آموزش محاسبه محیط و مساحت مربع + فرمول و مثال

تعریف مربع در علوم ریاضی در ریاضیات، مربع یک نوع خاص از چهارضلعی است که تمام اضلاع آن با هم برابرند و زوایای داخلی‌اش همگی برابر ۹۰ درجه هستند. به عبارت دیگر، یک مربع یک چهارضلعی با ویژگی‌های زیر است: ضلع‌ها تمام چهار ضلع مربع با هم برابرند. این به این معناست که اگر  طول

تبلیغات متنی