برنامه «پهلوون» سراغ استعدادیابی می رود

برنامه «پهلوون» سراغ استعدادیابی می رود

به گزارش ایسنا، «پهلوون» که این روزها از شبکه سه پخش می شود، برنامه ای است که فصل اول آن در ۵۲ قسمت تولید شده و به روزهای پایانی پخش نزدیک می شود. به گفته تهیه کننده اگر فصل دوم این برنامه با تایید شبکه سه تولید شود، این برنامه با هدف معرفی آداب و

تبلیغات متنی