مجری تلویزیون به قتل بازیگر معروف متهم می‌شود

مجری تلویزیون به قتل بازیگر معروف متهم می‌شود

به گزارش ایسنا، در قسمت جدید مسابقه جنایی معمایی «سرنخ» آریا طاهری که در صحنه ضبط یک فیلم، حین شلیک نمایشی به بازیگر روبه‌رویش، به علت وجود گلوله واقعی در اسلحه به قتل متهم شده، از خودش دفاع می‌کند. این مجری و دو تن دیگر در این پرونده متهم به قرار دادن گلوله واقعی در

تبلیغات متنی