حذف دادمرز، مختاری و گرایی از کشتی فرنگی قهرمانی جهان

حذف دادمرز، مختاری و گرایی از کشتی فرنگی قهرمانی جهان

به گزارش ایسنا، در پایان رقابت های روز نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد پایتخت صربستان، پویا دادمرز در ۵۵، محمدرضا مختاری در ۷۲ و محمدعلی گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم از دور رقابت ها حذف شدند و ناصر علیزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم راهی گروه بازنده ها شد. پویا دادمرز در وزن ۵۵

تبلیغات متنی