مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان- اسپانیا - برگزیده ها