از دستور وزیر در مورد حدادی تا شائبه خرابی فتوفینیش در مسابقات داخل سالن 

از دستور وزیر در مورد حدادی تا شائبه خرابی فتوفینیش در مسابقات داخل سالن 

به گزارش ایسنا، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی باشگاه‌های کشور طی روزهای ۲۲ و ۲۳ دی در دو بخش زنان و مردان برگزار شد و در بخش زنان با قهرمانی پلیمر و در بخش مردان با قهرمانی ذوب‌آهن به پایان رسید. در پایان این مسابقات فرزانه فصیحی و حمیده اسماعیل‌نژاد در بخش زنان و حمیدرضا

تبلیغات متنی