ادامه داستان پرماجرای تنیس ایران – استونی/ سریلانکا به جای پاکستان میزبان شد

ادامه داستان پرماجرای تنیس ایران – استونی/ سریلانکا به جای پاکستان میزبان شد

 به گزارش ایسنا، تیم ملی تنیس ایران برای بازی با استونی در پلی‌آف گروه دو جهانی دیویس کاپ، ماجراهای مختلفی را پشت سر گذاشت. میزبانی این دیدار بر عهده ایران بود که استونی با سه بار شکایت خواستار تغییر میزبان شد، در نهایت هم دادگاه به نفع استونی رای داد و میزبانی از ایران گرفته