بدهی ۳۱۰۰ همتی دولت و شرکت های دولتی

بدهی ۳۱۰۰ همتی دولت و شرکت های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که بر اساس آن از رشد ۳۰ درصدی بدهی‌های دولت و ۹۰ درصدی بدهی‌های شرکت‌های دولتی خبر داده بود که وزارت اقتصاد