شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی اعلام جرم کرد

شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی اعلام جرم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی رقابت، سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام جرم کرده است. وی افزود: