توزیع رایگان ۸۰ بسته غذایی ویژه کودکان PKU

توزیع رایگان ۸۰ بسته غذایی ویژه کودکان PKU

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت واحد تغذیه و مددکاری بیمارستان مرکز طبی کودکان و با یاری نیکوکاران، ۸۰ بسته مواد غذایی رژیمی با پروتئین محدود ویژه بیماران متابولیک به صورت رایگان توزیع شد. PKU بیماری متابولیک ارثی است که از پدر و مادر به فرزند منتقل می‌شود، علت این بیماری، نقص آنزیم کبدی در