تدوین بسته سیاستی نخبگان

تدوین بسته سیاستی نخبگان

به گزارش ایسنا، در این نشست که ، بعدازظهر چهارشنبه ۱۲ مرداد برگزار شد، ضرورت اتخاذ سیاست‌های موثر در جذب و بکارگیری نخبگان، ضرورت اجرایی‌سازی راهکارهای لازم در سند تحول دولت مردمی در حوزه نخبگان، تقویت و ایجاد انگیزه در میان اساتید و دانشجویان سراسر کشور و اصلاح ساختارهای موجود در جذب نخبگان از جمله

تبلیغات متنی