تصویب ۲بسته تحولی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی / پیش‌بینی ایجاد ۸۰۰ مرکز اختلال یادگیری

تصویب ۲بسته تحولی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی / پیش‌بینی ایجاد ۸۰۰ مرکز اختلال یادگیری

به گزارش ایسنا، سیدجواد حسینی در نشست شورای راهبری سند تحول بنیادین وزارت آموزش‌ و پرورش به تشریح بسته‌های تحولی سال جاری آموزش ‌و پرورش استثنایی پرداخت و گفت: سال گذشته سه بسته تحولی «توسعه مشارکت‌ها»، «مداخلات بهنگام طلایی» و «مدرسه انطباقی» در آموزش ‌و پرورش استثنایی اجرایی شد که برخی از فعالیت‌های این بسته‌ها

تبلیغات متنی