سپهوند: فدراسیون بوکس را محل انتقام جویی کرده‌اند/ وزارت ورود کند

سپهوند: فدراسیون بوکس را محل انتقام جویی کرده‌اند/ وزارت ورود کند

مرتضی سپهوند در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی بوکس ایران با توجه به تصمیمات اخیر، توضیح داد: متاسفانه باید بگویم که اتفاقات خوبی نیفتاد. نه اینکه کسی را قبول نداشته باشم، ولی اتفاقات اخیر بوکس خیر نیست و به نظرم تصمیمات اخبر مبارک نبود. با نهایت تاسف این تصمیم‌ها نشان داد همچنان یکسری افراد