نیازی که اگر برطرف نشود از کشورهای درجه سه آسیا عقب می‌افتیم

نیازی که اگر برطرف نشود از کشورهای درجه سه آسیا عقب می‌افتیم

مرتضی محصص در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فقدان مدیر فنی در تیم های ملی و باشگاهی فوتبال ایران، درباره این ضرورت مهم گفت: من یک پیام را برای فوتبال ایران می‌فرستم که بدون مدیرفنی به مشکل برمی‌خوریم. باید یک مدیرفنی ایرانی یا خارجی داشته باشیم. این شخص باید با تمام کمیته‌های

تبلیغات متنی