مرتضي محصص - برگزیده ها
نیازی که اگر برطرف نشود از کشورهای درجه سه آسیا عقب می‌افتیم 06 بهمن 1400

نیازی که اگر برطرف نشود از کشورهای درجه سه آسیا عقب می‌افتیم

مرتضی محصص در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فقدان مدیر فنی در تیم های ملی و باشگاهی فوتبال ایران، درباره این ضرورت مهم گفت: من یک پیام را برای فوتبال ایران می‌فرستم که بدون مدیرفنی به مشکل برمی‌خوریم. باید یک مدیرفنی ایرانی یا خارجی داشته باشیم. این شخص باید با تمام کمیته‌های […]