مراسم ارتحال امام خمینی (ره) - برگزیده ها
توصیه‌هایی به شرکت کنندگان در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) 14 خرداد 1401

توصیه‌هایی به شرکت کنندگان در مراسم ارتحال امام خمینی (ره)

به گزارش ایسنا، دکتر صالح طبری به بیان توصیه‌هایی خطاب به شرکت کنندگان مراسم ارتحال امام خمینی (ره) پرداخت و اظهار کرد: برای اولین بار بعد از دو سال اخیر پاندمی کووید ۱۹،  اولین سالگردی است که مقام معظم رهبری برای مراسم تشریف آورده اند. تمهیدات ویژه بوده است و تمام ارگان هایی که در […]