مذاکرات وین منوط به مشخص شدن گفت‌وگوهای روسیه و اوکراین

مذاکرات وین منوط به مشخص شدن گفت‌وگوهای روسیه و اوکراین

عبدالرضا فرجی راد در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل خود نسبت به توقف مذاکرات وین گفت: با توجه به اظهارات مذاکره کنندگان تصور همه  این بود هفته گذشته توافق نهایی حاصل می‌شود اما با درخواستی که روس‌ها برای تضمین مطرح کردند به نظر می‌رسد روند تغییر کرده باشند، زیرا آن‌ها در تحریم‌ هستند، قیمت نفت

تبلیغات متنی