قندهاری‌نیا مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شد

قندهاری‌نیا مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شد

به گزارش ایسنا، پیش از این علیرضا شریفی مدیرکل روابط عمومی مجلس بود که اکنون به عنوان جانشین حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی منصوب شده است. قندهاری‌نیا در دو سال گذشته مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام‌جم بوده و علاوه بر سوابق رسانه‌ای در خبرگزاری ایرنا و روزنامه‌های قدس و خراسان، مدیرکلی