به ازای ۷۴ تخت بیمارستانی فقط یک مددکار اجتماعی داریم

به ازای ۷۴ تخت بیمارستانی فقط یک مددکار اجتماعی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین جوادی، در مراسم روز ملی و جهانی مددکاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: بر اساس طرح کارسنجی که در ۶۰ بیمارستان کشور انجام شد، از یک مددکار اجتماعی به ازای هر ۲۰۰ تخت بیمارستانی در کشور هم اکنون به استاندارد یک مددکار به ازای ۷۴ تخت بیمارستانی رسیده ایم.

تبلیغات متنی