در ارتباط گیری با نسل جدید ضعف‌ وجود دارد/باید تدابیری برای تربیت نسل آینده اتخاذ کنیم

در ارتباط گیری با نسل جدید ضعف‌ وجود دارد/باید تدابیری برای تربیت نسل آینده اتخاذ کنیم

به گزارش ایسنا، احمد محمودزاده در گردهمایی آموزشی توجیهی رؤسای مشارکت‌های مردمی سراسر کشور در خصوص تبیین سیاست ها و پیاده سازی برنامه های عملیاتی سند راهبردی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی که در مجتمع فرهنگی آموزشی حکمت نبوی شهرری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از دو سال و اندی

تبلیغات متنی