آموزش محاسبه محیط و مساحت مستطیل + فرمول و مثال

آموزش محاسبه محیط و مساحت مستطیل + فرمول و مثال

تعریف مستطیل در علوم ریاضی در ریاضیات، مستطیل یک نوع خاص از چهارضلعی است که اضلاع مجاور آن دو به دو برابر هستند. ویژگی‌های اصلی مستطیل به شرح زیر می‌باشد: ضلع‌ها مستطیل دارای دو زوج ضلع است. زوج اول از ضلع‌ها به عنوان طول (L) و زوج دوم به عنوان عرض (W) نامیده می‌شوند. ضلع‌های

تبلیغات متنی