آموزش محاسبه محیط و مساحت مستطیل + فرمول و مثال

آموزش محاسبه محیط و مساحت مستطیل + فرمول و مثال

تعریف مستطیل در علوم ریاضی در ریاضیات، مستطیل یک نوع خاص از چهارضلعی است که اضلاع مجاور آن دو به دو برابر هستند. ویژگی‌های اصلی مستطیل به شرح زیر می‌باشد: ضلع‌ها مستطیل دارای دو زوج ضلع است. زوج اول از ضلع‌ها به عنوان طول (L) و زوج دوم به عنوان عرض (W) نامیده می‌شوند. ضلع‌های

آموزش محاسبه محیط و مساحت مربع + فرمول و مثال

آموزش محاسبه محیط و مساحت مربع + فرمول و مثال

تعریف مربع در علوم ریاضی در ریاضیات، مربع یک نوع خاص از چهارضلعی است که تمام اضلاع آن با هم برابرند و زوایای داخلی‌اش همگی برابر ۹۰ درجه هستند. به عبارت دیگر، یک مربع یک چهارضلعی با ویژگی‌های زیر است: ضلع‌ها تمام چهار ضلع مربع با هم برابرند. این به این معناست که اگر  طول

تبلیغات متنی