یک دقیقه سکوت در همه مسابقات بسکتبال غرب آسیا

یک دقیقه سکوت در همه مسابقات بسکتبال غرب آسیا

به گزارش ایسنا، طبق اعلام فیبا آسیا در پی درگذشت مرحوم محمود مشحون، اسطوره بسکتبال ایران و رئیس اسبق فدراسیون بسکتبال، در تمامی مسابقات غرب آسیا به یاد آن بزرگوار یک دقیقه سکوت اعلام خواهد شد. فیبا آسیا درباره درگذشت مشحون نیز نوشت: محمود مشحون از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ رئیس فدراسیون بسکتبال ایران بود