بزرگداشت محمود فرشچیان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت محمود فرشچیان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی استاد محمود فرشچیان نقاش ونگارگر برجسته کشور را در فضای مجازی برگزار می کند. در این مراسم که از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، حسن بلخاری

تبلیغات متنی