دختر رکابزن ایران پنجاه‌وششم جهان شد

دختر رکابزن ایران پنجاه‌وششم جهان شد

به گزارش ایسنا، در ادامه مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان ۲۰۲۳ گلاسکو، دختر رکابزن ایران در ماده کراس‌کانتری کوهستان به رقابت پرداخت. فرانک پرتوآذر در رقابت با ۶۴ رکابزن در رده پنجاه‌وششم جهان قرار گرفت. دو رکابزن مسابقه را تمام نکردند و دو رکابزن هم در خط استارت قرار نگرفتند. این ماده در المپیک و بازی‌های

دختر رکابزن ایران با پنجاه‌وششم جهان شد

دختر رکابزن ایران با پنجاه‌وششم جهان شد

به گزارش ایسنا، در ادامه مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان ۲۰۲۳ گلاسکو، دختر رکابزن ایران در ماده کراس‌کانتری کوهستان به رقابت پرداخت. فرانک پرتوآذر در رقابت با ۶۴ رکابزن در رده پنجاه‌وششم جهان قرار گرفت. دو رکابزن مسابقه را تمام نکردند و دو رکابزن هم در خط استارت قرار نگرفتند. این ماده در المپیک و بازی‌های

تبلیغات متنی