کاش فرد بهتری برای فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌شد

کاش فرد بهتری برای فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌شد

محمد نصرتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار کرد: ای کاش کسی می‌آمد که از این کاندیداها بهتر بود. البته شاید آقای تاج به واسطه ارتباطات و کرسی‌اش در کنفدراسیون فوتبال آسیا دوباره کاندیدا شده و شاید برای جبران گذشته، اعاده حیثیت و ثابت کردن خودش آمده است. رویکرد فدراسیون باید ابتدا

تبلیغات متنی