برنامه‌های جدید نظارت بر بانک‌ها/ قدرت خلق نقدینگی ۷.۹ برابر است

برنامه‌های جدید نظارت بر بانک‌ها/ قدرت خلق نقدینگی ۷.۹ برابر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه رئیس جمهوری برای بانک مرکزی، اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است

تبلیغات متنی