معرفی هیات مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران

معرفی هیات مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و سخنگوی انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران، اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران، سه شنبه دوازدهم مرداد ماه با حضور اعضای منتخب مجمع عمومی این انجمن تشکیل و با اکثریت آرا به ترتیب حسن شجاعی رئیس، علی نیک رفتار نایب رئیس، حسن