قرار بود پرداخت یارانه، کمک به محرومان باشد اما فشار بیشتری آورد

قرار بود پرداخت یارانه، کمک به محرومان باشد اما فشار بیشتری آورد

به گزارش خبرگزاری مهر محمد قسیم عثمانی در برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «یارانه های نقدی و معیشتی» عدم موفقیت قانون هدفمندی یارانه‌ها در اجرا را به سه موضوع مرتبط دانست و گفت: اولین دلیل عدم اجرای قانونی بود که مجلس به تصویب آن پرداخت و متأسفانه دولت نهم قانون را به درستی اجرا نکرد.

تبلیغات متنی