بازار ارز بهبود می‌یابد/ نوسانات ارزی کم می‌شود

بازار ارز بهبود می‌یابد/ نوسانات ارزی کم می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بنیان‌های اقتصادی کشور شامل وضعیت متغیرهای پولی مانند رشد نقدینگی، نرخ تورم مصرف کننده و تولیدکننده، رشد بخش واقعی اقتصاد، وضعیت منابع ارزی کشور و تأمین ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌شود که نسبت به سال گذشته در شرایط بهتری قرار