سرپرست مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری منصوب شد

سرپرست مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی علی فروزانفر معاون هنری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، محمد زرویی نصرآباد به عنوان سرپرست مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری منصوب شد. در حکم علی فروزانفر، خطاب به محمد زوریی نصرآباد آمده است: «هنرهای تجسمی از ارکان هنر انقلاب و جریان‌ساز در دهه‌های پیش بوده و آتیه هنر انقلاب

تبلیغات متنی