دود پروژه‌تراشی‌های غیرکارشناسی دولت قبل در چشم زیست‌بوم ملی

دود پروژه‌تراشی‌های غیرکارشناسی دولت قبل در چشم زیست‌بوم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته‌ای است اعتراضات محیط زیستی نسبت به پتروشیمی پروپیلن میانکاله بالا گرفته است. این اعتراضات پس از زدن کلنگ احداث پتروشیمی توسط وزیر کشور شروع شد. در روزهای گذشته نیز پویش نه به پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفت و پس از پیوستن بازیگر معروف سینما این

تبلیغات متنی