تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی برای حق آب کشت پاییزه در خوزستان

تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی برای حق آب کشت پاییزه در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی صبح امروز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب و سازگاری با کم آبی استان خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در مدیریت منابع آب و رهاسازی انجام شده در تابستان افزود: با مدیریت و تدابیر اخذ شده و پیگیری این شورا در تابستان امسال شاهد کمترین تنش

تبلیغات متنی