۱۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی میامی زیر کشت گندم است

۱۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی میامی زیر کشت گندم است

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اراضی تحت کشت گندم در شهرستان میامی مجموعاً ۱۷ هزار هکتار است، تاکید کرد: تقریباً ۱۱ هزار هکتار از این میزان دیم و بیش از شش هزار هکتار نیز تحت کشت گندم آبی قرار دارد. وی با بیان اینکه مجموع تولید گندم از این میزان

تبلیغات متنی