تاکید معاون رئیس جمهور بر گسترش تعاملات فرهنگی ایران و عراق

تاکید معاون رئیس جمهور بر گسترش تعاملات فرهنگی ایران و عراق

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی روز شنبه در  در دیدار حسن ناظم وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق، اظهار داشت: امروز دو دولت و دو ملت بر مبنای آداب و رسوم و اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی، روابط و مناسبات ممتازی در زمینه های مختلف دارند و البته ظرفیت های بیشتری برای همکاری

تبلیغات متنی