به هیچ طرف منطقه‌ای یا جهانی اجازه نمی‌دهیم در کار ارسال سوخت به لبنان خللی وارد کند

به هیچ طرف منطقه‌ای یا جهانی اجازه نمی‌دهیم در کار ارسال سوخت به لبنان خللی وارد کند

به گزارش ایسنا، محمد جلال فیروزنیا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت در گفت وگو با شبکه المنار گفت که کشتی های ایرانی به ملت لبنان خواهد رسید و ما به هیچ طرف منطقه ای و بین المللی اجازه نخواهیم داد که با ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت های منطقه مقابله کند. وی

تبلیغات متنی