امیری خراسانی: بودجه مجلس ورزش روستایی را متحول می‌کند

امیری خراسانی: بودجه مجلس ورزش روستایی را متحول می‌کند

محمدتقی امیری خراسانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به استقبال بیش از ۳۵ هزار تیم از کل کشور برای شرکت در جام پرچم، اظهار کرد: جام پرچم امسال برای اولین بار با همکاری فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و وزارت ورزش و جوانان در رشته مینی فوتبال برنامه‌ریزی شد که