محمد بنا - برگزیده ها
تیر خلاص محمد بنا به قلب انتخابی! / حق با کیست؟ 10 شهریور 1400

تیر خلاص محمد بنا به قلب انتخابی! / حق با کیست؟

به گزارش ایسنا، محمد بنا روز دوشنبه در نشست خبری خود واکنش تندی به انتقادها در قبال نحوه انتخاب ملی پوشان ایران در رقابت های جهانی نروژ داشت. وی در عین حال که مدعی رعایت چرخه انتخابی و عدالت در انتخاب ملی پوشان شد، با صدای رسا تاکید کرد: نه بر اساس فرآیند انتخابی زمان […]