تیر خلاص محمد بنا به قلب انتخابی! / حق با کیست؟

تیر خلاص محمد بنا به قلب انتخابی! / حق با کیست؟

به گزارش ایسنا، محمد بنا روز دوشنبه در نشست خبری خود واکنش تندی به انتقادها در قبال نحوه انتخاب ملی پوشان ایران در رقابت های جهانی نروژ داشت. وی در عین حال که مدعی رعایت چرخه انتخابی و عدالت در انتخاب ملی پوشان شد، با صدای رسا تاکید کرد: نه بر اساس فرآیند انتخابی زمان

تبلیغات متنی