حضور سرمایه‌گذاران ایرانی برای توسعه گلخانه‌ها در ازبکستان

حضور سرمایه‌گذاران ایرانی برای توسعه گلخانه‌ها در ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با حضور محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ایران و عبدالله اف معاون امور باغداری ازبکستان نشست مشترکی در محل امور باغبانی وزارتخانه، با هدف ارتقای سطح روابط بخش کشاورزی و انتقال تکنولوژی در حوزه‌های مختلف بویژه گلخانه و صادرات خدمات فنی و