حکایت زورگویی ۲ تیم در کاتا/ مردانی: هجمه‌ها به خاطر این است که پای اجرای عدالت ایستاده‌ایم

حکایت زورگویی ۲ تیم در کاتا/ مردانی: هجمه‌ها به خاطر این است که پای اجرای عدالت ایستاده‌ایم

محمدعلی مردانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حواشی به وجود آمده در خصوص برگزاری رقابت های انتخابی کاتا جهت حضور در رقابت های جهانی و آسیایی، اظهار کرد: زمانی که قرار شد تیم ملی به مسابقات جهانی و پس از آن آسیایی اعزام شود، شورای فنی کاتا مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه پس از