سازمان حمایت، قیمت ها را کنترل می کند

سازمان حمایت، قیمت ها را کنترل می کند

محمدصادق مفتح در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد نقش و وظایف وزارت صمت در اصلاح سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، اظهار کرد: بحث تأمین مواد اولیه تولید تا فروش با وزارت جهاد کشاورزی است اما با توجه به اینکه بحث توزیع و اصناف تحت کنترل وزارت صمت است، ما

تبلیغات متنی