تعلیق مختاری از تمامی فعالیت‌های ورزشی پس از درگیری در تورنمنت ترکیه

تعلیق مختاری از تمامی فعالیت‌های ورزشی پس از درگیری در تورنمنت ترکیه

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، شهرام لرستان رئیس کمیته انضباطی در مورد نتایج این جلسه گفت: کمیته انضباطی امروز جلسه ی فوق العاده ای را با حضور ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی برگزار کرد. وی ادامه داد: موضوع این جلسه رسیدگی به تخلفات محمدرضا مختاری کشتی گیر وزن ۷۷