راه اندازی جودوی بانوان ناشنوا

راه اندازی جودوی بانوان ناشنوا

محمدرضا لویی مقدم در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی از عملکرد جودوکاران ناشنوا در قهرمانی آسیا، اظهار کرد: در شرایطی جودوکاران را برای قهرمانی آسیا آماده کردیم که بعد از المپیک برزیل نزدیک به ۹ ماه هیچ اردو و برنامه تمرینی برای جودوکاران نداشتیم و تنها در فاصله زمانی یک ماه توانستیم تیم

تبلیغات متنی