تکلیف داروخانه های منتخب برای توزیع تمام وقت داروهای کرونا

تکلیف داروخانه های منتخب برای توزیع تمام وقت داروهای کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز، از صدور بخشنامه اورژانسی برای حل مشکل توزیع داروهای بیماران کرونایی در داروخانه‌ها داد و گفت: نظر به اهمیت تداوم خدمت رسانی مستمر به بیماران، همه داروخانه‌های دولتی و خصوصی منتخب ارائه دهنده داروهای مورد استفاده بیماران کووید ۱۹ موظف هستند در تمام ساعات فعالیت داروخانه به ویژه