استارت تیم بسکتبال با ویلچر برای شرکت در جهانی امارات بدون حضور لژیونرها!

استارت تیم بسکتبال با ویلچر برای شرکت در جهانی امارات بدون حضور لژیونرها!

محمدرضا دستیار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حضور ۱۴ ملی پوش در اولین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای شرکت در مسابقات جهانی امارات، اظهار کرد: برای آماده سازی بازیکنان جهت شرکت در مسابقات جهانی تا خرداد هر ماه یک اردو پیش‌بینی شده که اولین اردو با حضور ۱۴ بازیکن در

تبلیغات متنی