٣راهکار برای جلوگیری از کاهش مصرف لبنیات بعد از حذف ترجیحی 

٣راهکار برای جلوگیری از کاهش مصرف لبنیات بعد از حذف ترجیحی 

محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن لبنی ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت صدور کارت الکترونیکی برای خرید محصولات لبنی اظهار داشت: هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده ضمن اینکه کارت مذکور برای کلیه اقلام ضروری سبد خانوار پیشنهاد شده است. بنی طبا با اشاره به اینکه بر این

تبلیغات متنی