سالانه یک میلیون بیمار خارجی در ایران درمان می شوند

سالانه یک میلیون بیمار خارجی در ایران درمان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین نیکنام، بعد از ظهر دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در نشست خبری روایت سلامت در دولت سیزدهم، گفت: ما از این بخش تحت عنوان دیپلماسی سلامت یاد می‌کنیم که بستر مناسبی برای توسعه تعاملات بین‌المللی کشور است. وی افزود: سه سیاست مهم در این بخش مدنظر ما است؛ اول بین‌المللی سازی

تبلیغات متنی