مبتلایان به ویروس کرونا در مهر ماه چگونه کاهشی شدند؟

مبتلایان به ویروس کرونا در مهر ماه چگونه کاهشی شدند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد دهقانی رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید -۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می‌دهد که آمار بیماران جدید کشور از ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر در مردادماه به ۸۰۰ هزار و ۱۱۵ نفر در شهریورماه و ۳۶۷ هزار و ۳۶۰

تبلیغات متنی