گروسی: برای اولین بار حواشی تاثیری روی عملکرد استقلال ندارد

گروسی: برای اولین بار حواشی تاثیری روی عملکرد استقلال ندارد

محسن گرووسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیروزی پرگل و ۶-۱ استقلال برابر هوادار، اظهار کرد: نتایج به دست آمده از نظر روانی شرایط خوبی را برای بازیکنان استقلال رقم زد تا در آرامش خود را برای بازی داربی آماده کنند. در مجموع استقلال هر روز بهتر از هفته‌های قبل شده و نتایج