آخرین وضعیت وزیر ورزش و جوانان پس از سانحه سقوط بالگرد

آخرین وضعیت وزیر ورزش و جوانان پس از سانحه سقوط بالگرد

به گزارش ایسنا، محسن معتمد کیا، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان و یکی از افراد حاضر در سانحه سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش درباره جزئیات این حادثه گفت: روز چهارشنبه آقای دکتر سجادی از جلسه هیات دولت برای افتتاح چندین پروژه ورزشی به شهر سیرجان سفر کردند.  بعد از افتتاح حدود ساعت 1:30